Steef4All logo

Voorzitter

Jan Scheele

Ik ben Jan Scheele, vader van twee zonen, partner van Renée en woonachtig in Terneuzen. Ik ben werkzaam in het ontwikkelen van duurzame assets projecten. 

Sinds jaren ben ik bevriend met de ouders van Steef: Marjo en Simon. Ik kan mij de app van 28 maart 2017 nog goed herinneren ’Steef heeft een zeer ernstig ongeluk gehad, we moeten meteen komen’. Dan staat de wereld op zijn kop en wordt je leven geheel omgegooid. Het is voor mensen die dit soort zaken niet van dichtbij hebben meegemaakt moeilijk om zich een voorstelling te maken wat dit betekent voor de direct betrokkenen. Vanuit de stichting Steef4all hebben wij bewondering voor de inzet van Marjo en Simon en de goede zorgen voor Steef. 

Door hen is Steef op diverse punten sterk vooruit gegaan, door toewijding, geduld en het veelvuldig herhalen van de oefeningen.

Vanuit de stichting Steef4all willen we een directe bijdrage leveren aan het verder herstel van Steef. Daarnaast willen we ook de leemte in de medische zorg die ontstaat na de behandeling van hersenletsel in een ziekenhuis in de ruimste zin onder de aandacht brengen.