Steef4All logo

Archief

Nieuwsflits 10: Stichting Steef4ALL

01-03-2019
Klik voor meer foto's

Stefanie uit Terneuzen is niet de enigen die oploopt tegen de zorgmuren die zijn opgetrokken rond dertigplussers met niet aangeboren hersenletsel. Wij willen die muren afbreken, iets doen met al onze kennis er ervaring die we tegen wil en dank hebben opgebouwd. Daar is tijd en geld voor nodig. Daarom hebben we een stichting opgericht: Steef4all.

Met Steef4all willen we de beperkte zorgmogelijkheden voor mensen boven de dertig met niet aangeboren hersenletsel onder de aandacht brengen. We doen dat in de samenleving en vooral bij de politiek. De artsen in het VU medisch centrum hebben zo hard gevochten om Stefanie in leven te houden, maar daarna hield de zorg op. Er was met het bestaande zorgaanbod geen mogelijkheid om het leven van Stefanie weer inhoud te geven. Dankzij de programma’s van Henk Eilander en die uit Atlanta weten we nu dat er zoveel meer mogelijk is! Zorginstellingen in Nederland moeten die zorg wel kunnen en mogen bieden en daar moet de politiek voor zorgen.

Naast het streven naar het hogere doel, vragen we met de stichting ook aandacht en een bijdrage voor de behandeling van Stefanie. Wij willen graag dat zij de best mogelijk zorg krijgt en uitzicht blijft houden op een menswaardig en zo veel mogelijk zelfstandig bestaan. Wij willen dat het werk van de artsen in het VU medisch centrum de moeite waard was. 

De komende tijd gaan we de stichting verder vormgeven en activiteiten organiseren. Het vermogen komt van giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen en dergelijke. We moeten dus aan de bak!